Bánh có sẵn ( ship nhanh 30p )

180,000₫

Matcha Cake

180,000₫

190,000₫
200,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
240,000₫
240,000₫
245,000₫
320,000₫